Nefunkčnost portálu Integri Info

posted in: nástěnka | 0

Rádi bychom Vás tímto upozornili, že z důvodu nespecifikované chyby ze strany programátorů internetové aplikace Integri info může docházet k výpadkům při zobrazování některých faktur z období října a listopadu.

Za vzniklou chybu se velice omlouváme a pracujeme na jejím rychlém opravení.

Děkujeme, SBD PED