Vedení
Předseda: Ing. Martin Rašplička
Tel    : +420 266 710 440
Mobil: +420 602 332 517
Email: rasplicka@sbdped.cz
Sekretariát+členské: PHDr. Jana Nekolná
Tel    : +420 266 710 437
Mobil: +420 604 728 709
Email: nekolna@sbdped.cz
Poznámka: mimo 10:oo až 11:oo – pochůzky
Místopředseda: Ing. Josef Peták
Tel    : +420 266 173 247
Mobil: +420 602 509 830
Email: josef.petak@cvrez.cz
Ekonomický úsek
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Vlasta Strejčková
Tel    : +420 283 870 720
Mobil: +420 734 470 863
Email: strejckova@sbdped.cz
Účetní fakturace: Dagmar Slámová
Tel    : +420 220 807 067
Mobil: +420 734 472 859
Email: slamova@sbdped.cz
Mzdová účetní: Ing. Věra Svobodová
Tel    : +420 220 807 068
Mobil: +420 734 470 241
Email: svobodova@sbdped.cz
Účetní SVJ a BD ve správě: Kristýna Holbová
Tel    : +420 220 807 067
Mobil: +420 603 525 085
Email: holbova@sbdped.cz
Účetní nájemného: Monika Pomahačová
Tel    : +420 220 807 070
Mobil: +420 731 406 094
Email: pomahacova@sbdped.cz
Technický úsek
Vedoucí TÚ: Ing. Petr Hudec
Tel   : +420 266 712 919
Mobil: +420 739 629 528
Email: hudec@sbdped.cz
Technik: Ing. Evžen Tesařík
Mobil: +420 731 237 118
Email: tesarik@sbdped.cz
Převody: PHDr. Jana Nekolná
Tel    : +420 266 710 437
Mobil: +420 604 728 709
Email: nekolna@sbdped.cz
Poznámka: mimo 10:oo až 11:oo – pochůzky
Kontrolní komise
Michal Koutný
Tel    :
Email: kontrolnikomise@sbdped.cz