PŘEDSTAVENSTVO
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
ŘEDITEL SPRÁVY

Úsek ředitele
sekretariát
agenda právní
Energetik
BOZPO
Kontrolní technik
Ekonomický úsek
agenda členská
agenda provozní účtárny
agenda finanční účtárny
agenda nájmu
agenda mzdová
Provozně-technický úsek
oddělení výstavby a privatizace
oddělení tepelného hospodářství
oddělení inženýrské činnosti
technici PTÚ
Provozní útvary
Ekonomové PÚ Technici PÚ