TECHNICKÁ A PROVOZNÍ SPRÁVA OBJEKTŮ

V rámci plnění povinností nájemních domů, dodržování bezpečnostních pravidel a technického stavu objektu:

 • Revize hromosvodů
 • Revize elektrických zařízení
 • Revize plynových zařízení
 • Revize výtahů
 • Revize hydrantů, hasicích přístrojů, pravidelné požární prohlídky
 • Revize komínů
 • Revize vyhrazených zařízení TNS, výměníková stanice
 • Revize EZS, EPS, EKV, CCTV

Technická činnost:

 • Převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií
 • Vedení technické dokumentace
 • Dokumentace oprav, změn a sledování záruk
 • Zpracování přehledu stavu objektu, krátkodobých a dlouhodobých plánů oprav
 • Příprava a organizace výběrových řízení na větší opravy
 • Jednání s dodavateli a kontrola jejich činnosti
 • Roční zpráva o objektu
 • Zajištění fotodokumentace případných havárií, rekonstrukcí a oprav

 

Provozní činnost:

 • Pravidelná kontrola stavu objektu
 • Kompletní zajištění drobných oprav objektu
 • Kompletní kontrola a obsluha technických zařízení objektu
 • Kontrola a servis vzduchotechnických zařízení
 • Pravidelný úklid společných prostor objektu a garáží
 • Úklid venkovních prostor, sekání trávy, odklizení sněhu
 • Mytí fasád a oken horolezeckou technikou