Ing. Zdeněk Zajíc

S bolestí v srdcích oznamujeme, že nás navždy opustil místopředseda SBD PED, pan Ing. Zdeněk Zajíc.

Zemřel náhle v sobotu 23. 5. 2020 ve věku nedožitých 69 let.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým,

kolektiv SBD PED.