Pozvánka na členskou schůzi BD + Dokumenty

posted in: BD Březinova 491 0

Svolávám členskou schůzi Bytového družstva Březinova 15 Karlín se sídlem: Březinova 491/15, Praha 8 – Karlín IČ: 02734214

Termín konání: 16.6. 2020 od 18:30 hod.
Místo konání: Březinova 491/15, Praha 8 (společenská místnost domu)


Program:

 1. Prezence účastníků
 2. Ověření usnášení schopnosti členské schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Schválení změny stanov
 5. Schválení znění smlouvy o DČV
 6. Schválení znění smlouvy o půdní vestavbě
 7. Rozhodnutí o přijetí společnosti MOUCHA SRO za člena družstva
 8. Schválení odměny předsedovi (prostor pod schody do sklepa) za jeho činnost spojenou s
  půdní vestavbou
 9. Zpráva o hospodaření BD za rok 2019 vč. technické zprávy
 10. Projednání výše krátkodobých záloh na služby a provozní náklady na
  další období na základě výsledků vyúčtování záloh.
 11. Projednání a schválení roční účetní závěrky BD za rok 2019
 12. Čísla bytů – změna v rámci nového uspořádání domu
 13. Odpadové hospodářství – popelnice na bioodpad
 14. Diskuze
 15. Ukončení

Dokumenty a další podklady ke schůzi: