Zápis ze Shromáždění delegátů 1. 12. 2021

Vážení,

níže přikládáme zápis ze Shromáždění delegátů ze dne 1. 12. 2021.

Přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí na sekretariátu družstva.