SBD PED je v rámci správy domů také schopno zprostředkovat velké množství administrativních služeb, a to od zpracování a rozeslání pozvánky na každoroční shromáždění objektu až po zajištění komunikace s právními zástupci v případech jakýchkoliv soudních sporů. Mezi tyto poskytované služby patří samozřejmě také každodenní komunikace s vlastníky jednotek a poradenská činnost v otázkách převodu či prodeje bytových nebo nebytových jednotek.

Zajišťované služby

  • Zajištění každoročního shromáždění SVJ či členské schůze bytového družstva
  • Zajištění komunikace s potřebnými organizacemi (katastrální úřad,…)
  • Zajištění právního zastoupení či konzultace v případě právních sporů
  • Každodenní komunikace s vlastníky v otázkách vlastnictví jejich prostor
  • Poradenská činnost v otázkách převodu bytových či nebytových jednotek
  • Výběrová řízení pro dodavatele bankovních služeb či pojištění nemovitosti
  • Zajištění právní pomoci při zakládání Společenství vlastníků jednotek či změně jeho základních dokumentů
  • Evidence kontaktních údajů vlastníků v souladu s GDPR
  • Zajištění veškeré korespondence s vlastníky