SBD PED v rámci technické a provozní správy zajišťuje veškeré činnosti spojené s provozem domu, a to od vedení technické dokumentace objektu, zařízení veškerých potřebných revizí či sledování záruk až po pravidelnou kontrolu objektu, zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu nebo zajištění výběrových řízení či zprostředkování oprav a dalších požadovaných služeb.

Zajišťované služby

 • Převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií
 • Vedení technické dokumentace
 • Dokumentace oprav, změn a sledování záruk
 • Zpracování přehledu stavu objektu, krátkodobých a dlouhodobých plánů oprav
 • Příprava a organizace výběrových řízení na větší opravy
 • Jednání s dodavateli a kontrola jejich činnosti
 • Roční zpráva o objektu
 • Zajištění fotodokumentace případných havárií, rekonstrukcí a oprav
 • Pravidelná kontrola stavu objektu
 • Kompletní zajištění drobných oprav objektu
 • Kompletní kontrola a obsluha technických zařízení objektu
 • Kontrola a servis vzduchotechnických zařízení
 • Pravidelný úklid společných prostor objektu a garáží
 • Úklid venkovních prostor, sekání trávy, odklizení sněhu
 • Mytí fasád a oken horolezeckou technikou
 • Zajištění veškerých potřebných revizí pro dům