SBD PED zajišťuje kompletní vedení účetnictví včetně zpracování přiznání daně z příjmu. Součástí ekonomické správy je také vedení mzdové agendy, administrativní práce spojené s vedením účetnictví včetně komunikace s příslušnými úřady a bankami. V neposlední řadě se SBD PED věnuje i komunikaci s vlastníky, sledování plateb nájemného a záloh na služby včetně každoročního vyúčtování zálohových plateb a nabízí právní podporu při vymáhání případných dluhů vlastníků. Součástí správy domu je i možnost přístupu na internetový portál, na kterém má každý vlastník možnost vidět údaje o svých platbách, vyúčtování i průběžném stavu nákladů domu.

Zajišťované služby

  • Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů na základě elektronických bankovních dokladů, předem odsouhlasených faktur, předpisů záloh a dalších dokladů
  • Zpracování roční účetní závěrky včetně podání daňového přiznání
  • Vypracování přiznání k DPH
  • Vypracování přiznání k dani z nemovitosti
  • Možnost spolupráce s daňovým poradcem
  • Vedení kompletní mzdové a personální agendy
  • Sledování úvěrů a anuity, jejich splácení
  • Komunikace s příslušnými finančními úřady, úřady správy sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
  • Kalkulace nájemného a záloh na služby
  • Průběžné sledování plateb nájemného a záloh podle jednotek na základě bankovních výpisů
  • Právní podpora při vymáhání dlužného nájemného
  • Vyúčtování celkových nákladů spojených s užíváním jednotek za ukončený rok, včetně tisku protokolů pro jednotlivé jednotky a řešení reklamací
  • Informační portál na internetu s údaji o předpisu, saldu plateb, vyúčtování, průběžný stav nákladů na služby a provoz domu pro každého vlastníka