Převod družstevních bytů do vlastnictví členů SBD PED od 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 345/2009, kterým došlo ke změně zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a kterým byly upraveny podmínky pro převod družstevních bytů do vlastnictví členů bytového družstva. Podle tohoto zákona lze právo na uzavření smlouvy o převodu družstevního bytu podle § 23, odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb. uplatnit do 31. 12. 2020. Po tomto datu již nebudou mít bytová družstva povinnost družstevní byt do vlastnictví převést.

Vzhledem k častým dotazům členů SBD PED na možnost převodu družstevních bytů po 31. 12. 2020 bychom všechny členy družstva chtěli ujistit, že převod družstevních bytů SBD PED do vlastnictví členů družstva se bude uskutečňovat i po tomto datu.

V současné době přijímá SBD PED žádosti členů o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která zajistí členům družstva právo na převod družstevního bytu do jejich vlastnictví i po 31. 12. 2020.

Představenstvo SBD PED připravuje změnu stanov družstva, kde bude právo členů SBD PED na převod družstevních bytů do jejich vlastnictví výslovně zakotveno. Změna stanov bude projednána na nejbližším shromáždění delegátů SBD PED.

Ing. Josef Peták

předseda představenstva SBD PED