Určeno všem delegátům družstva

                                                                        V Praze dne 11. prosince 2020  

Vážení delegáti,

dovolte abych Vás informoval o situaci ohledně shromáždění delegátů našeho družstva. Ačkoli se každoročně osobně scházíme na našem shromáždění delegátů, letos tomu tak z důvodu pandemie COVID – 19 nebylo. Od března po celý tento rok, v podstatě vyjma letního období (mimo jiné období dovolených) bylo konání běžného shromáždění v důsledku pandemie buď znesnadněno nebo přímo vyloučeno. Konání shromáždění delegátů v popsaném období, kdy to bylo dobře možné, je ale obecně nevhodné a představenstvo nechtělo zvyšovat pro delegáty existující zdravotní rizika. Navíc od některých delegátů přišla zpráva, že se případného prezenčního shromáždění delegátů z důvodu zdravotních rizik nezúčastní.

Proto představenstvo zvažovalo i konání shromáždění delegátů mimo shromáždění, nicméně dospělo k závěru, že by to nebylo vhodné zejména vzhledem k očekávané diskusi, zejména o změnách stanov družstva.

Protože představenstvo nechtělo delegáty o možnost osobně se shromáždění účastnit připravit a nevidělo ani žádný zásadně naléhavý důvod pro jeho letošní konání, rozhodlo se konat shromáždění až v příštím roce, pravděpodobně v tradičním jarním termínu. Samozřejmě o termínu konání shromáždění a přípravě jeho obsahu budete jako delegáti informováni.      

Přeji Vám tedy pevné zdraví, příjemné Vánoční svátky a krásný nový rok 2021, ve kterém se těším na další shledání i spolupráci.  

S pozdravem

Ing. Josef Peták                                                       

předseda představenstva